New 62 Restaurant - Hải Sản Tươi Sống
Nhà hàng

New 62 Restaurant - Hải Sản Tươi Sống

07 Tản Đà, P. Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
10+đánh giá trên ShopeeFood
40,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0