Milano Coffee - Khúc Hạo
Café/Dessert

Milano Coffee - Khúc Hạo

226 Khúc Hạo, P. Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
500+đánh giá trên ShopeeFood
06:20 - 18:00
15,000 - 32,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0