La Bàn Seafood & Beer
Nhà hàng

La Bàn Seafood & Beer

Lô A57 - A58 Trần Văn Trứ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
7đánh giá trên ShopeeFood
29,000 - 350,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0