Hải Sản 88
Quán nhậu

Hải Sản 88

141 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 165,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0