Góc Phố Coffee & Tea
Café/Dessert

Góc Phố Coffee & Tea

299 Kinh Dương Vương, P. Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
1đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 27,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0