Fish Coffee
Café/Dessert

Fish Coffee

198 Phạm Hùng, Xã Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng
10,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0