Cherry Cafe
Café/Dessert

Cherry Cafe

432/2 Võ Nguyên Giáp, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
10+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0