Chả Bò Cô Huệ - Tôn Đức Thắng
Shop/Cửa hàng

Chả Bò Cô Huệ - Tôn Đức Thắng

230/6 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
10+đánh giá trên ShopeeFood
290,000 - 310,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0