Bazan Coffee
Café/Dessert

Bazan Coffee

343 Huỳnh Ngọc Huệ, P. An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
06:00 - 22:00
15,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0