Rau Má Đậu Xanh Lê Lai
Café/Dessert

Rau Má Đậu Xanh Lê Lai

12/5, Lý Tự Trọng, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
50+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 22,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0