Cổ Đạt - Phở, Cơm
Quán ăn

Cổ Đạt - Phở, Cơm

9 Vũ Kiệt, P.Tiền An, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
10+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0