Trái Cây Kim Anh - Nguyễn An Ninh
Shop/Cửa hàng

Trái Cây Kim Anh - Nguyễn An Ninh

86/20 Nguyễn An Ninh, P. 7, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
20,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0