Soho Coffee
Café/Dessert

Soho Coffee

66 Hạ Long, P. 2, Tp. Vũng Tàu, Vũng Tàu
10+đánh giá trên ShopeeFood
35,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0