Home Cha Tea & Coffee
Café/Dessert

Home Cha Tea & Coffee

540 Phạm Hùng, P. Long Toàn, Tp. Bà Rịa, Vũng Tàu
10+đánh giá trên ShopeeFood
06:30 - 22:00
5,000 - 48,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0