Cha Go Tea & Caf'e - Hạ Long
Café/Dessert

Cha Go Tea & Caf'e - Hạ Long

585 Hạ Long, P. Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
100+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0