The Brew Hội An
Café/Dessert

The Brew Hội An

60/16 Phan Chu Trinh, P. Minh An, Tp. Hội An, Quảng Nam
08:00 - 20:00
22,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0