The Alley - Trà Sữa Đài Loan - Công Nữ Ngọc Hoa
Café/Dessert -Chi nhánh

The Alley - Trà Sữa Đài Loan - Công Nữ Ngọc Hoa

19 Công Nữ Ngọc Hoa, P. Minh An, Tp. Hội An, Quảng Nam
100+đánh giá trên ShopeeFood
58,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0