Panda Milktea - Coffee & Desert
Café/Dessert

Panda Milktea - Coffee & Desert

Đối Diện 59 Thích Quảng Đức, Tp. Hội An, Quảng Nam
6đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0