La Gare Cafe
Café/Dessert

La Gare Cafe

146 Nguyễn Trường Tộ, P. Cẩm Phô, Tp. Hội An, Quảng Nam
8đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 21:59
8,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee