An Food - Gà Rán, Pizza & Mì Ý
Quán ăn

An Food - Gà Rán, Pizza & Mì Ý

259 Cửa Đại, P. Cẩm Châu, Tp. Hội An, Quảng Nam
10+đánh giá trên ShopeeFood
14:00 - 22:00
10,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0