Trà Sữa LADOKI - Nguyễn Siêu
Café/Dessert

Trà Sữa LADOKI - Nguyễn Siêu

14B Nguyễn Siêu, P. 7, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0