Trà Dâu Mêli - Đặng Thái Thân
Café/Dessert

Trà Dâu Mêli - Đặng Thái Thân

5/2 Đặng Thái Thân, P. 3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
6đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0