Xàm 1989 - Cửu Long
Café/Dessert

Xàm 1989 - Cửu Long

21 Cửu Long, P. Phước Hòa, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
13,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0