Tous Les Temps - Võ Trứ
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Tous Les Temps - Võ Trứ

100 Võ Trứ, P. Tân Lập, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:30 - 22:00
19,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee