Tiệm Mì Nhà Chu
Shop Online

Tiệm Mì Nhà Chu

9 Phan Bội Châu, P. Xương Huân, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 15:30
15,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0