Tiệm Cháo Dinh Dưỡng Măng Non - Đường A1 Vĩnh Điềm Trung
Shop/Cửa hàng

Tiệm Cháo Dinh Dưỡng Măng Non - Đường A1 Vĩnh Điềm Trung

97F Đường A1, KĐT Vĩnh Điềm Trung, X. Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0