Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Quang Trung
Quán ăn -Chi nhánh

Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc - Quang Trung

15 Quang Trung, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
100+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 22:00
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0