Roli Milk Tea
Café/Dessert

Roli Milk Tea

35 Trần Nhật Duật, P. Phước Tiến, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee