Pleiku Coffee - Thích Quảng Đức
Café/Dessert

Pleiku Coffee - Thích Quảng Đức

45-27 Thích Quảng Đức, P. Phước Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee