Phúc Miêu Dimsum & Tea House
Quán ăn

Phúc Miêu Dimsum & Tea House

6 Thủy Xưởng, P. Phương Sơn, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
999+đánh giá trên ShopeeFood
12,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0