Phở 39 - Huỳnh Thúc Kháng
Quán ăn

Phở 39 - Huỳnh Thúc Kháng

39 Huỳnh Thúc Kháng, P. Phước Tiến, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
50+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0