Ngó Ice Cream - Kem Cuộn - 41 Nguyễn Thiện Thuật
Café/Dessert -Chi nhánh

Ngó Ice Cream - Kem Cuộn - 41 Nguyễn Thiện Thuật

41 Nguyễn Thiện Thuật, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
40,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee