Na Nguyễn - Bún Mắm Nêm & Gỏi Cuốn - Shop Online
Shop Online

Na Nguyễn - Bún Mắm Nêm & Gỏi Cuốn - Shop Online

16/2 Hà Thanh, P. Vạn Thắng, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
999+đánh giá trên ShopeeFood
4,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee