Mì Quảng Bi - Phan Đình Giót
Quán ăn

Mì Quảng Bi - Phan Đình Giót

8 Phan Đình Giót, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
100+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0