Luxubu Kitchen - Thực Phẩm Đông Lạnh - Bắc Sơn
Nhà hàng

Luxubu Kitchen - Thực Phẩm Đông Lạnh - Bắc Sơn

42 Bắc Sơn, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
3đánh giá trên ShopeeFood
60,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee