Hot Dog Kim Mai
Ăn vặt/vỉa hè

Hot Dog Kim Mai

2 Tháng 4, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10+đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 10,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0