Gà rán và Mì Ý - Jollibee - CoopMart Nha Trang
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Gà rán và Mì Ý - Jollibee - CoopMart Nha Trang

2 Lê Hồng Phong, P. Phước Hòa, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
999+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 44,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0