Cuồng.ORGANIC - Rong Nho Tách Nước - 08 - 06 Đường A2 Khu Đô Thị Nam Vĩnh Hải
Chợ

Cuồng.ORGANIC - Rong Nho Tách Nước - 08 - 06 Đường A2 Khu Đô Thị Nam Vĩnh Hải

08 - 06 Đường A2, Khu Đô Thị Nam Vĩnh Hải, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
3,000 - 38,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0