Cửa Hàng Loan - Thịt Bò Tươi - Lương Định Của
Shop/Cửa hàng

Cửa Hàng Loan - Thịt Bò Tươi - Lương Định Của

271 Lương Định Của, X. Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
7đánh giá trên ShopeeFood
130,000 - 130,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0