Cơm Tấm Sài Gòn NG - Thống Nhất
Quán ăn

Cơm Tấm Sài Gòn NG - Thống Nhất

296 Thống Nhất, Phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
100+đánh giá trên ShopeeFood
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0