Trà Sữa Tiger Hill - Bà Triệu
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Tiger Hill - Bà Triệu

3/263 Bà Triệu, P. Phú Hội, Tp. Huế, Huế
999+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0