Trà Sữa Popping Tea
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Popping Tea

147 Bà Triệu, Tp. Huế, Huế
999+đánh giá trên ShopeeFood
6,000 - 42,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0