Thực Phẩm N Foods - Nguyễn Công Trứ
Shop/Cửa hàng

Thực Phẩm N Foods - Nguyễn Công Trứ

22 Kiệt 56 Nguyễn Công Trứ, P. Phú Hội, Tp. Huế, Huế
60,000 - 240,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0