Sữa Bắp Nhà Làm Thiên Ngân - Shop Online
Shop Online

Sữa Bắp Nhà Làm Thiên Ngân - Shop Online

28/42 Phạm Thị Liên, P. Kim Long, Tp. Huế, Huế
8đánh giá trên ShopeeFood
08:30 - 21:00
10,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0