S E N S Coffee & More - Hoàng Văn Thụ
Café/Dessert

S E N S Coffee & More - Hoàng Văn Thụ

56 Hoàng Văn Thụ, P. Xuân Phú, Tp. Huế, Huế
12,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0