Pi Steak - Nguyễn Hoàng
Shop/Cửa hàng

Pi Steak - Nguyễn Hoàng

59 Nguyễn Hoàng, P. Hương Long, Tp. Huế, Huế
2đánh giá trên ShopeeFood
3,000 - 290,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0