Palm Coffee
Café/Dessert

Palm Coffee

2 Đoàn Thị Điểm, Tp. Huế, Huế
6đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 22:00
12,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0