Nước Ép Trái Cây Danbam - Ngự Bình
Café/Dessert

Nước Ép Trái Cây Danbam - Ngự Bình

18 Ngự Bình, P. An Cựu, Tp. Huế, Huế
7đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 21:30
10,000 - 17,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0