Mr Good Tea - Trần Thúc Nhẫn
Café/Dessert -Chi nhánh

Mr Good Tea - Trần Thúc Nhẫn

05 Trần Thúc Nhẫn, P. Vĩnh Ninh, Tp. Huế, Huế
999+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 22:00
15,000 - 35,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0