Lotteria - Huế Big C
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

Lotteria - Huế Big C

Tầng 1, Tầng 1, Big C Huế, 172 Bà Triệu, P. Phú Hội, Tp. Huế, Huế
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee